ข่าวสารสาธารณสุข

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวสารภายใน

อ่านเพิ่มเติม...

หอเกียรติยศ

อ่านเพิ่มเติม...
อ่านเพิ่มเติม...
อ่านเพิ่มเติม...
อ่านเพิ่มเติม...
อ่านเพิ่มเติม...
อ่านเพิ่มเติม...

ตารางคลินิกที่เปิดให้บริการ

วันจันทร์ คลินิกโรคเอดส์ (สัปดาห์ที่ 1), คลินิกความดันโลหิตสูง (สัปดาห์ที่ 2,3,4), ฝากครรภ์รายใหม่-ตรวจหลังคลอดและวางแผนครอบครัว, คลินิกให้คำปรึกษา
วันอังคาร คลินิกวัณโรค (สัปดาห์ที่ 2,3), คลินิกสุขภาพจิต (สัปดาห์ที่ 2,3), คลินิกสุขภาพเด็กดี, ฝากครรภ์รายใหม่, คลินิกให้คำปรึกษา, ฝังเข็มแพทย์แผนจีน
วันพุธ คลินิกโรคเบาหวาน, ฝากครรภ์รายเก่าและรายใหม่, คลินิกให้คำปรึกษา
วันพฤหัสบดี คลินิกโรคไตวายเรื้อรัง, ฝังเข็มแพทย์แผนจีน, คลินิกให้คำปรึกษา
วันศุกร์ คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและหอบหืด, คลินิกผู้เสพสารเสพติด, คลินิกให้คำปรึกษา
บริการตรวจโรคทั่วไป ในวันและเวลาราชการ เจ็บป่วยฉุกเฉินบริการตลอด 24 ชั่วโมง