ที่ตั้ง : 170 หมู่ 9 ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44180