แข่งกีฬาสาธารณสุขประจำปี ๒๕๕๕

โรงพยาบาลนาดูนได้เหรียญทองจากเบตองหญิงและเหรียญทองจากฟุตบอลชาย ๑๑ คน ในการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามประจำปี ๒๕๕๕ ณ สนามวิทยาลัยการพละศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม ในวันเสาร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

ประกาศเมื่อวันที่ : 17 ต.ค. 2557

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

URL : http://nadunhospital.com/main/index.php?BL=detailsnews&numid=302