โรงพยาบาลนาดูน ได้รับรองคุณภาพมาตราฐานการพัฒนาคุณภาพการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและสิ่งเสพติด

โรงพยาบาลนาดูน ได้รับรองคุณภาพมาตราฐานการพัฒนาคุณภาพการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและสิ่งเสพติด ในงานการประชุมวิชาการยาเสพติดสู่อาเชียน ณ แอมแพคอารีนา เมืองทองธานี ในวันที่ ๑๗ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ที่ผ่านมา

ประกาศเมื่อวันที่ : 17 ต.ค. 2557

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

URL : http://nadunhospital.com/main/index.php?BL=detailsnews&numid=309