นมัสการพระบรมธาตุนาดูน ปี ๒๕๕๖

โรงพยาบาลนาดูน ได้เข้าร่วมขบวนแห่ในงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา 07.30 น. ณ บริเวณทางขึ้นพระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

ประกาศเมื่อวันที่ : 20 ต.ค. 2557

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

URL : http://nadunhospital.com/main/index.php?BL=detailsnews&numid=310