วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖

โรงพยาบาลนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ได้จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ สงน้ำพระรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ บริเวณหน้าฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลนาดูน

ประกาศเมื่อวันที่ : 20 ต.ค. 2557

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

URL : http://nadunhospital.com/main/index.php?BL=detailsnews&numid=311