โรงพยาบาลนาดูนออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่บ้านนาฝาย อ นาดูน จ มหาสารคาม

โรงพยาบาลนาดูนออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่บ้านนาฝาย อ นาดูน จ มหาสารคาม ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

ประกาศเมื่อวันที่ : 25 มี.ค. 2558

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

URL : http://nadunhospital.com/main/index.php?BL=detailsnews&numid=345