โรงพยาบาลนาดูนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสารธารณสุข ประจำปี 2557

โรงพยาบาลนาดูนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสารธารณสุข ประจำปี 2557 ณ วิทยาลัยพละศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม

ประกาศเมื่อวันที่ : 31 มี.ค. 2558

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

URL : http://nadunhospital.com/main/index.php?BL=detailsnews&numid=347