โรงพยาบาลนาดูนเข้ารับการประเมิน HA

โรงพยาบาลนาดูนเข้ารับการประเมิน HA  ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2558

ประกาศเมื่อวันที่ : 31 มี.ค. 2558

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

URL : http://nadunhospital.com/main/index.php?BL=detailsnews&numid=355