นมัสการพระบรมธาตุนาดูน ปี ๒๕๕๘

โรงพยาบาลนาดูน ได้เข้าร่วมขบวนแห่ในงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา 07.30 น. ณ บริเวณทางขึ้นพระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

ประกาศเมื่อวันที่ : 31 มี.ค. 2558

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

URL : http://nadunhospital.com/main/index.php?BL=detailsnews&numid=358