โรงพยาบาลนาดูน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลนาดูน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   1 ตำแหน่ง

2. ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด  1 ตำแหน่ง

ประกาศเมื่อวันที่ : 16 มี.ค. 2560

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

ไฟล์ :  160317_145435.pdf

URL : http://nadunhospital.com/main/index.php?BL=detailsnews&numid=387