นมัสการพระบรมธาตุนาดูน ปี ๒๕๕๘

โรงพยาบาลนาดูน ได้เข้าร่วมขบวนแห่ในงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา 07.30 น. ณ บริเวณทางขึ้นพระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

ประกาศเมื่อวันที่ : 31 มี.ค. 2558

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

โรงพยาบาลนาดูนเข้ารับการประเมิน HA

โรงพยาบาลนาดูนเข้ารับการประเมิน HA  ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2558

ประกาศเมื่อวันที่ : 31 มี.ค. 2558

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

งานเสนอผลงาน สวนสนุก CQI โรงพยาบาลนาดูน ประจำปี 2557

งานเสนอผลงาน สวนสนุก CQI โรงพยาบาลนาดูน ประจำปี 2557 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2557

ประกาศเมื่อวันที่ : 31 มี.ค. 2558

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

โรงพยาบาลนาดูนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสารธารณสุข ประจำปี 2557

โรงพยาบาลนาดูนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสารธารณสุข ประจำปี 2557 ณ วิทยาลัยพละศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม

ประกาศเมื่อวันที่ : 31 มี.ค. 2558

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

โรงพยาบาลนาดูนออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่บ้านนาฝาย อ นาดูน จ มหาสารคาม

โรงพยาบาลนาดูนออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่บ้านนาฝาย อ นาดูน จ มหาสารคาม ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

ประกาศเมื่อวันที่ : 25 มี.ค. 2558

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖

โรงพยาบาลนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ได้จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ สงน้ำพระรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ บริเวณหน้าฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลนาดูน

ประกาศเมื่อวันที่ : 20 ต.ค. 2557

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

นมัสการพระบรมธาตุนาดูน ปี ๒๕๕๖

โรงพยาบาลนาดูน ได้เข้าร่วมขบวนแห่ในงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา 07.30 น. ณ บริเวณทางขึ้นพระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

ประกาศเมื่อวันที่ : 20 ต.ค. 2557

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

แข่งกีฬาสาธารณสุขประจำปี ๒๕๕๕

โรงพยาบาลนาดูนได้เหรียญทองจากเบตองหญิงและเหรียญทองจากฟุตบอลชาย ๑๑ คน ในการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามประจำปี ๒๕๕๕ ณ สนามวิทยาลัยการพละศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม ในวันเสาร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

ประกาศเมื่อวันที่ : 17 ต.ค. 2557

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ