HHarmony "สร้างความสามัคคี"
AAccountability "มีความโปร่งใส"
PPatient Focus "ยึดผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง"
PParticipation "ร่วมด้วยช่วยกัน"
YYou are VIP "สำคัญทุกคน"

วิสัยทัศน์

“บริการได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ทุกคนสุขภาพดี มีความสุข”

พันธกิจ

๑. จัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการจัดการสุขภาพของภาคีเครือข่าย

   กิจกรรมของเรา

ประชุมเงินบริหารเงินและทรัพย์สินเงินบริจาคของโรงพยาบาลนาดูน

วันที่ 17 มกราคม 2562 นายมาริษฎา พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาดูน เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินและทรัพย์สินเงินบริจาคของโรงพยาบาลนาดูน ณ ห้องประชุมพรพระธาตุ โรงพยาบาลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

ประกาศเมื่อวันที่ : 17 ม.ค. 2562

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

เครือข่ายสุขภาพอำเภอนาดูนจัดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

ในวันที่ 16 มกราคม 2562 อำเภอนาดูน นำโดยนายอำเภอนาดูน ร่วมกับ โรงพยาบาลนาดูน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน อบต.หนองคู ผู้นำชุมชน อสม. ได้จัดกิจกรรมตามโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บ้านขี้เถ้า ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม บริการสายตา บริการสุขภาพจิต บริการแพทย์แผนไทย รวมจำนวน 157 คน เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 3 คน และการแนะนำฝึกอาชีพจากหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วย อบต.เคลื่อนที่ เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ มีการฝึกอาชีพช่างตัดผม การปลูกผักปลอดสารพิษ โดยมีประชาชนที่สนใจและเข้ารับบริการจำนวนมาก

ประกาศเมื่อวันที่ : 16 ม.ค. 2562

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

เครือข่ายสุขภาพอำเภอนาดูนร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562

เครือข่ายสุขภาพอำเภอนาดูนร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 โดยภายในงานมีกิจกรรมให้เด็กๆเล่มเกมกิน ไข่ นม ขนม และแจกเกลือไอโอดีน เสริมปัญญา เสริมไอคิว ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ตรวจฟัน แจกแปรงสีฟัน เป็นต้น

ประกาศเมื่อวันที่ : 16 ม.ค. 2562

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 CUP นาดูน

เครือข่ายสุขภาพอำเภอนาดูนจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลนาดูน

ประกาศเมื่อวันที่ : 9 ม.ค. 2562

ผู้ประกาศ : ณัชชา อุ่นศรีเพ็ง

กิจกรรมกีฬาสีภายในเครือข่ายสุขภาพอำเภอนาดูน

โรงพยาบาลนาดูนจัดกิจกรรมกีฬาสี

ประกาศเมื่อวันที่ : 3 ม.ค. 2562

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ วันที่ 19 ธ.ค.2561

ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 อำเภอนาดูน นำโดยนายอำเภอนาดูน ร่วมกับ โรงพยาบาลนาดูน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน อบต.ดงดวน ผู้นำชุมชน อสม. ได้จัดกิจกรรมตามโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บ้านโคกยาว ตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เป้าหมายคือประชาชนในตำบลดงดวน 10 หมู่บ้าน ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม บริการสายตา บริการสุขภาพจิต บริการแพทย์แผนไทย เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 4 ราย และการแนะนำฝึกอาชีพจากหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วย อบต.เคลื่อนที่ เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ มีการฝึกอาชีพช่างตัดผม การปลูกผักปลอดสารพิษ โดยมีประชาชนที่สนใจและเข้ารับบริการจำนวนมาก

ประกาศเมื่อวันที่ : 21 ธ.ค. 2561

ผู้ประกาศ : ณัชชา อุ่นศรีเพ็ง

นมัสการพระบรมธาตุนาดูน ปี ๒๕๕๘

โรงพยาบาลนาดูน ได้เข้าร่วมขบวนแห่ในงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา 07.30 น. ณ บริเวณทางขึ้นพระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

ประกาศเมื่อวันที่ : 31 มี.ค. 2558

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

โรงพยาบาลนาดูนเข้ารับการประเมิน HA

โรงพยาบาลนาดูนเข้ารับการประเมิน HA  ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2558

ประกาศเมื่อวันที่ : 31 มี.ค. 2558

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

งานเสนอผลงาน สวนสนุก CQI โรงพยาบาลนาดูน ประจำปี 2557

งานเสนอผลงาน สวนสนุก CQI โรงพยาบาลนาดูน ประจำปี 2557 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2557

ประกาศเมื่อวันที่ : 31 มี.ค. 2558

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

โรงพยาบาลนาดูนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสารธารณสุข ประจำปี 2557

โรงพยาบาลนาดูนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสารธารณสุข ประจำปี 2557 ณ วิทยาลัยพละศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม

ประกาศเมื่อวันที่ : 31 มี.ค. 2558

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

โรงพยาบาลนาดูนออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่บ้านนาฝาย อ นาดูน จ มหาสารคาม

โรงพยาบาลนาดูนออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่บ้านนาฝาย อ นาดูน จ มหาสารคาม ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

ประกาศเมื่อวันที่ : 25 มี.ค. 2558

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖

โรงพยาบาลนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ได้จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ สงน้ำพระรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ บริเวณหน้าฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลนาดูน

ประกาศเมื่อวันที่ : 20 ต.ค. 2557

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

0