รายงานสรุปผลการดำเนินงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเมื่อวันที่ : 15 มิ.ย. 2561

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

ไฟล์ :  150618_104413.pdf

รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียนโรงพยาบาลนาดูน

ประกาศเมื่อวันที่ : 15 มิ.ย. 2561

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

ไฟล์ :  150618_092526.pdf

สรุปโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA อำเภอนาดูน

ประกาศเมื่อวันที่ : 24 พ.ค. 2561

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

ไฟล์ :  240518_160145.pdf

คู่มือการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค

ประกาศเมื่อวันที่ : 17 พ.ค. 2561

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

ไฟล์ :  170518_114317.pdf

รายงานผลการปฎิบัติงานตามคู่มือภารกิจหลักโรงพยาบาลนาดูน

ประกาศเมื่อวันที่ : 17 พ.ค. 2561

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

ไฟล์ :  170518_114217.pdf

อนุมัติเผยแพร่เอกสาร รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

อนุมัติเผยแพร่เอกสาร รายงานการวิเคราะห์ความเสีายงผลประโยชน์ทับซ้อน เอกสารตามไฟล์แนบ

ประกาศเมื่อวันที่ : 7 มี.ค. 2561

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

ไฟล์ :  070318_095751.pdf

อนุมัติเผยแพร่เอกสาร คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน

อนุมัติเผยแพร่เอกสาร คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน เอกสารตามไฟล์แนบ

ประกาศเมื่อวันที่ : 7 มี.ค. 2561

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

ไฟล์ :  070318_095656.pdf

รายงานผลวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประจำปี 60

ประกาศเมื่อวันที่ : 2 ก.พ. 2561

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

ไฟล์ :  020218_092503.pdf

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลนาดูน

ประกาศเมื่อวันที่ : 2 ก.พ. 2561

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

ไฟล์ :  020218_092408.pdf

คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2561

คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเมื่อวันที่ : 23 ม.ค. 2561

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

ไฟล์ :  230118_141138.pdf

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

ประกาศเมื่อวันที่ : 23 ม.ค. 2561

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

ไฟล์ :  230118_141026.pdf

สรุปผลรายงานการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

ประกาศเมื่อวันที่ : 16 ม.ค. 2561

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

ไฟล์ :  160118_111101.pdf

ประกาศ!! จากทางโรงพยาบาลนาดูน

ประกาศ!! จากทางโรงพยาบาลนาดูน เรื่อง การแสดงเจตจำนง เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

ประกาศเมื่อวันที่ : 11 ม.ค. 2561

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

ไฟล์ :  110118_105116.pdf

แผนจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลนาดูน

แผนจัดซื้อยา  ปีงบประมาณ  2561 โรงพยาบาลนาดูน

ประกาศเมื่อวันที่ : 15 ธ.ค. 2560

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

ไฟล์ :  151217_151943.pdf