ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

จังหวัดมหาสารคาม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ (รพ.ชื่นชม), นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (รพ.นาดูน, รพ.ยางสีสุราช), นักวิชาการพัสดุ (รพ.โกสุมพิสัย, รพ.บรบือ, รพ.นาดูน)

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 3 - 11 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ (เวลา 12.00-13.00 หยุดพักกลางวัน)

ประกาศเมื่อวันที่ : 23 พ.ย. 2561

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

ไฟล์ :  231118_233924.pdf

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ประกาศเมื่อวันที่ : 26 พ.ค. 2561

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

ไฟล์ :  260518_084707.pdf

โรงพยาบาลนาดูนประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา

โรงพยาบาลนาดูนประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา

ประกาศเมื่อวันที่ : 23 ม.ค. 2561

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

ไฟล์ :  230118_140811.pdf

โรงพยาบาลนาดูน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลนาดูน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   1 ตำแหน่ง

2. ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด  1 ตำแหน่ง

ประกาศเมื่อวันที่ : 16 มี.ค. 2560

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

ไฟล์ :  160317_145435.pdf

โรงพยาบาลนาดูน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงพยาบาลนาดูน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่ง  นักกายภาพบำบัด    จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง  นักโภชนาการ         จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง  นายช่างเทคนิค       จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง  พนักงานบริการ       จำนวน  2 อัตรา

ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการ   จำนวน  1 อัตรา

ตำแหน่ง   พนักงานช่วยการพยาบาล   จำนวน  1 อัตรา

รายละเอียดดังไฟล์ แนบ

ประกาศเมื่อวันที่ : 2 ธ.ค. 2558

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

ไฟล์ :  021215_135411.rar