ประกาศการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ จำนวน 2ฉบับ

ประกาศเมื่อวันที่ : 11 ธ.ค. 2561

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

ไฟล์ :  111218_142312.docx

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง

ประกาศเมื่อวันที่ : 29 พ.ย. 2561

ผู้ประกาศ : ลดาวัลย์ เลนทำมี

ไฟล์ :  291118_155022.pdf

ประกาศการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 ฉบับ

ประกาศเมื่อวันที่ : 27 พ.ย. 2561

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

ไฟล์ :  271118_142809.docx

ประกาศการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 ฉบับ

ประกาศเมื่อวันที่ : 20 พ.ย. 2561

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

ไฟล์ :  201118_160612.docx

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๑๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเมื่อวันที่ : 20 พ.ย. 2561

ผู้ประกาศ : ลดาวัลย์ เลนทำมี

ไฟล์ :  201118_160029.rar

ประกาศการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์

ประกาศเมื่อวันที่ : 19 พ.ย. 2561

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

ไฟล์ :  191118_150418.docx