แบบฟอร์มขอจัดหาวัสดุ

ประกาศเมื่อวันที่ : 16 ม.ค. 2561

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

ไฟล์ :  160118_112004.pdf

ใบแจ้งซ่อมบำรุง

ใบแจ้งซ่อมบำรุง

ประกาศเมื่อวันที่ : 11 ม.ค. 2561

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

ไฟล์ :  110118_130355.pdf

แบบฟอร์มใบลาช่วยเหลือภริยาคลอดบุตร

แบบฟอร์มใบลาช่วยเหลือภริยาคลอดบุตร

ประกาศเมื่อวันที่ : 11 ม.ค. 2561

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

ไฟล์ :  110118_130329.pdf

แบบใบลาอุปสมบท

แบบใบลาอุปสมบท

ประกาศเมื่อวันที่ : 11 ม.ค. 2561

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

ไฟล์ :  110118_130305.pdf

แบบใบลาพักผ่อนประจำปี

แบบใบลาพักผ่อนประจำปี

ประกาศเมื่อวันที่ : 11 ม.ค. 2561

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

ไฟล์ :  110118_130236.pdf

แบบใบลาป่วย

แบบใบลาป่วย

ประกาศเมื่อวันที่ : 11 ม.ค. 2561

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

ไฟล์ :  110118_130205.pdf

แบบใบลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

แบบใบลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

ประกาศเมื่อวันที่ : 11 ม.ค. 2561

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

ไฟล์ :  110118_125958.pdf