โรงพยาบาลนาดูน ได้รับรองคุณภาพมาตราฐานการพัฒนาคุณภาพการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและสิ่งเสพติด

โรงพยาบาลนาดูน ได้รับรองคุณภาพมาตราฐานการพัฒนาคุณภาพการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและสิ่งเสพติด ในงานการประชุมวิชาการยาเสพติดสู่อาเชียน ณ แอมแพคอารีนา เมืองทองธานี ในวันที่ ๑๗ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ที่ผ่านมา

ประกาศเมื่อวันที่ : 17 ต.ค. 2557

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

โรงพยาบาลนาดูน ผ่านการรับรองคุณภาพ บริการพยาบาลและผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล

โรงพยาบาลนาดูน ผ่านการรับรองคุณภาพ บริการพยาบาลและผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล

ประกาศเมื่อวันที่ : 17 ต.ค. 2557

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

รางวัลโรงพยาบาลที่มีผลงานดีเด่น

รางวัลโรงพยาบาลที่มีผลงานดีเด่น และ รางวัลพยาบาลต้นแบบ คุณสุวคนธ์  เหล่าราช

ประกาศเมื่อวันที่ : 17 ต.ค. 2557

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ