ระบบรายงานสุขภาพ โรงพยาบาลนาดูน
สถิติระบบ

1

คำขอรายงาน

665

ยอดวิวทั้งหมด

47

รายงานทั้งหมด

1344

Log Record