ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่าย
 
 
     
     
           
 
   
                 
งานบริหารทั่วไป
                 
AA         AA
                 
           
                 
           
                 
                 
งานประชาสัมพันธ์
                 
               
                 
งานโภชนาการ
 
 
       
       
           
 
   
                 
งานยานพาหนะ
                 
AA         AA
                 
           
                 
งานซ่อมบำรุง
                 
AA         AA
                 
งานรักษาความปลอดภัย
                 
AA         AA