กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์
ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
 
 
     
     
 
   
                 
AA         AA
                 
           
                 
           
                 
                 
งานแพทย์แผนไทย
                 
           
                 
งานชันสูตรสาธารณสุข
                 
           
                 
งานรังสีการแพทย์
                 
           
                 
งานกายภาพบำบัด