กลุ่มงานการพยาบาล
หัวหน้าฝ่าย
 
 
     
     
           
 
   
                 
งานผู้ป่วยนอก
                 
AA         AA
                 
           
                 
           
                 
                 
งานผู้ป่วยใน
                 
           
                 
           
                 
           
                 
           
                 
           
                 
งานห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
                 
AA         AA
                 
           
                 
           
                 
             
                 
งานคลินิกพิเศษ
                 
AA         AA
                 
AA         AA
                 
งานส่งเสริมสุขภาพ
                 
AA         AA
                 
งานห้องคลอด
                 
 
 
       
       
           
 
   
                 
งานห้องผ่าตัด
                 
 
 
       
       
           
 
   
                 
งานซักฟอกและจ่ายกลาง
                 
AA         AA