วิสัยทัศน์
     
    เป็นโรงพยาบาลมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจ ส่งเสริมให้ทุกคนสุขภาพดี