ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 ตำแหน่ง
โรงพยาบาลนาดูนประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา
โรงพยาบาลนาดูน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง
โรงพยาบาลนาดูน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว