ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 11 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุทันตกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 7 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุทันตกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งไฟไซเรนรถส่งต่อผู้ป่วย ทะเบียน กฉ 9157 มค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 9 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุทันตกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 25 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยูนิตทำฟัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุทันตกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุทันตกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุทันตกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องสูบน้ำเสีย จำนวน ๒ รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๒ รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑ รายการ