นมัสการพระบรมธาตุนาดูน ปี ๒๕๕๘

โรงพยาบาลนาดูน ได้เข้าร่วมขบวนแห่ในงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา 07.30 น. ณ บริเวณทางขึ้นพระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2015-03-31
ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล