โรงพยาบาลนาดูน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงพยาบาลนาดูน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่ง  นักกายภาพบำบัด    จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง  นักโภชนาการ         จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง  นายช่างเทคนิค       จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง  พนักงานบริการ       จำนวน  2 อัตรา

ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการ   จำนวน  1 อัตรา

ตำแหน่ง   พนักงานช่วยการพยาบาล   จำนวน  1 อัตรา

รายละเอียดดังไฟล์ แนบ

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2015-12-02
ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ
แนบไฟล์ : 021215_135411.rar<<