โรงพยาบาลนาดูน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลนาดูน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   1 ตำแหน่ง

2. ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด  1 ตำแหน่ง

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2017-03-16
ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ
แนบไฟล์ : 160317_145435.pdf<<