เผยแพร่เอกสาร ว่าด้วยแนวทางการปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่อยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2018-06-11
ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ
แนบไฟล์ : 110618_115830.pdf<<