ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 (แบบสขร.1)

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2018-11-08
ผู้ประกาศ : ณัฐพล ยศพล
แนบไฟล์ : 121118_151535.pdf<<